Tradicons Constructions vừa hoàn thành dự án cải tạo Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders (chi nhánh Biên Hòa). Đối tác hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em.

THÔNG TIN DỰ ÁN

CẢI TẠO TRUNG TÂM ANH NGỮ | APAX LEADERS BIÊN HÒA
-----------------------------------
Chủ đầu tư: APAX LEADERS
Địa điểm: Biên Hòa
Dự án: Cải tạo trung tâm anh ngữ
Quy mô: 800 m2
Thời gian thi công: 30 ngày
Hạng mục thi công:
Share on:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin