Hiện trạng tòa nhà trước khi Tradicons nhận bàn giao từ CĐT
Giai đoạn đập phá tháo dỡ
Giai đoạn đập phá tháo dỡ
Thi công mặt tiền tòa nhà
Phối cảnh 3D mặt tiền
Phối cảnh 3D nội thất tầng trệt
Phối cảnh 3D nội thất tầng trệt
Phối cảnh 3D nội thất reception
Phối cảnh 3D nội thất phòng tư vấn
Phối cảnh 3D nội thất phòng học
Phối cảnh 3D nội thất phòng lab
Chơi Video