Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng

Hợp đồng thi công xây dựng nhà ở là một trong những loại hợp đồng hết sức phổ biến trong lĩnh vực xây dựng. Hợp đồng này sẽ cập nhât đầy đủ, chính xác quyền và nghĩa vụ của mỗi bên, là cơ sở chắc chắn để khách hàng và nhà thầu theo dõi tiến độ, chất lượng thi công công trình. Tradicons cung cấp mẫu hợp đồng và một số biểu mẫu thông dụng trong hoạt động xây dựng để Qúy khách hàng tham khảo.

<bổ sung hình ảnh hợp đồng mẫu>