Hạng mục công trình là một phần công trình có công năng có thể vận hàng một cách độc lập. Một công trình có thể có một hay nhiều hạng mục công trình. Đối với từng hạng mục, Tradicons luôn điều phối nhân sự quản lý hạng mục vô cùng sát sao và chuẩn xác. Các nhân sự quản lý từng hạng mục khác nhau có sự liên kết chặt chẽ để bàn giao gọn gàng, không xảy ra sự cố từ những hạng mục khác sang tới hạng mục kế tiếp.

Contact Me on Zalo