follow us in

WE'RE HIRING

Lets join our team and we'll building value together

Kiến trúc sư

aRCHITECHTURE

Kế toán

ACCOUNTANT

Văn hóa
doanh nghiệp

Tại Tradicons, mỗi ý kiến cá nhân đều được lắng nghe và ghi nhận. Chúng tôi luôn nỗ lực xây dựng một môi trường cởi mở, chuyên nghiệp, nơi mà mọi sự khác biệt đều được tôn trọng.

Đối với chúng tôi, tinh thần trách nhiệm là một đức tính mà mỗi thành viên trong công ty đều được xây dựng và hoàn thiện. Dám đương đầu với thử thách, quyết liệt và nhiệt huyết trong mọi dự án triển khai.

Với Tradicons, việc chăm lo cho hạnh phúc của nhân viên luôn là điều mà ban lãnh đạo quan tâm hàng đầu. Bởi lẽ chúng tôi mong muốn dựng xây một tổ chức mà ở đó mọi thành viên đều hạnh phúc về thể chất và tinh thần, nơi mà mọi người có thể công hiến và tận tụy với công việc. Để mỗi ngày đi làm là mỗi niềm hứng hởi và tràn đầy năng lượng.